AB Strömbergs Byggplåt är belägen i Enköping och vi riktar in oss mot byggföretag, fastighetsägare samt privatpersoner i Mälardalen. Vi använder de moderna materialen och metoder som idag gör arbetet rationellt och ekonomiskt för beställaren. Vi åtar oss alla former av arbeten inom vattenavvisning och byggnadsplåtslageri med koppar och galvaniserad lackplåt. Produktionen sker i en modern och välutrustad verkstad väl anpassad till dagens krav på material, teknik och kvalitet.

Våra uppdrag omfattar även reparationer eftersom det inte alltid krävs nytt. Vår service omfattar även snöskottning och isproblem. Bra service och en personlig kontakt är viktig för oss. Det är dina önskemål och idéer som är grunden till vårt arbete. Väl utförda arbeten och god kundservice har gett oss ett gott ryckte och goda referenser finns. Kontakta oss gärna för mer information, referenser eller vidare diskussion om hur vi kan hjälpa er.